Mei
2016
Kies een dag voor suggesties


De bestemmingen


25 mei 2016

Wat er vandaag te doen is

What Walls Want

TETEM kunstruimte

5 mei 2016 - 19 juni 2016
Muren zijn geen passieve getuigen van wat er zich in ruimten afspeelt, maar spelen er een actieve rol in. Ze scheiden, begrenzen of beschermen mensen; ze laten je omhoogkijken als ze hoog zijn, afstand houden als ze grof gestuukt zijn, of onrustig voelen wanneer ze fel van kleur zijn. Zowel de waarneming van fysieke ruimte […] Lees meer

Muren zijn geen passieve getuigen van wat er zich in ruimten afspeelt, maar spelen er een actieve rol in. Ze scheiden, begrenzen of beschermen mensen; ze laten je omhoogkijken als ze hoog zijn, afstand houden als ze grof gestuukt zijn, of onrustig voelen wanneer ze fel van kleur zijn. Zowel de waarneming van fysieke ruimte als de productie van sociale ruimte zijn het resultaat van dynamische interactie tussen mens en muur. De tentoonstelling ‘What Walls Want’ van Simon Kentgens toont dat de muur je daarbij altijd, bewust of onbewust, laat weten wat hij wil.

Deze ‘eigen wil’ van de muur wordt in de filosofie ook wel material agency genoemd; waarmee wordt aangeduid dat ook niet-levende dingen een bepaalde mate van causaliteit in de wereld hebben. Mensen zijn eigenlijk continu in interactie met zulke ‘koppige’ materiële dingen, maar zijn zich daar maar zelden van bewust. Wanneer je bijvoorbeeld een lege ruimte inloopt heb je het gevoel dat je zelf bepaalt waar je gaat staan; toch spelen de muren die de ruimte vormgeven daar een sterk sturende rol in. Ontwerpers maken daar dan ook handig gebruik van; zij zetten materialen vaak juist in omdat ze een bepaald gebruik of gedrag afdwingen. Het omgekeerde is ook waar. Zo zijn de muren van een kunstruimte niet voor niets meestal puur wit en extreem vlak, want zo behouden zij de aandacht op het werk dat eraan hangt. Menselijk gedrag in een ruimte is geen gevolg van de wil van de mens òf van de agency van de muur, maar van de dynamische interactie tussen beiden: Hoe intiemer een gesprek bijvoorbeeld, hoe dichter de gesprekpartners zich richting een muur zullen begeven; maar hoe dichter zij de muur naderen, hoe meer intiem het gesprek van aard zal worden. Het gedrag in de ruimte is de uitkomst van een oorzakelijke ‘dans’ tussen de wil van de mens en de agency van de muur.

Dat ons handelen voortkomt uit zulke dynamische interactie met onze fysieke omgeving valt meestal alleen maar op wanneer deze ‘dans’ tussen mens en materie verstoord wordt. Daarbij zijn we zo ingesteld op dat onze omgeving reageert zoals we gewend zijn, dat subtiele verstoringen in die interactie ons vaak niet eens opvallen. Ten eerste zijn onze zintuigen beperkt in de mate van verandering die we kunnen waarnemen, maar ook onze aandacht speelt een grote rol. Ruimtelijke veranderingen vallen ons bijvoorbeeld pas op wanneer ze plotsklaps plaatsvinden, ze relatief groot zijn, of we onze aandacht er specifiek op vestigen. De grens tussen het wèl of níet waarnemen van veranderingen is dan ook voor iedereen anders en verschilt per situatie. Vlak onder die grens blijft de waarneming van verandering onbewust; net erboven realiseer je je vaak ineens wat er gebeurt. Daartussenin ligt een schemergebied, waarin veranderingen soms lichamelijk worden aangevoeld maar niet bewust geregistreerd. Op die grens tussen het bewuste en onbewuste voelen we vaak dat er iets aan de hand is maar kunnen we niet duiden wat, of twijfelen we over òf iets wel echt gebeurt. Wat er op die perceptuele grens precies plaatsvindt is al eeuwenlang voer voor filosofen. Maar hoe bestudeer je een grens die voor iedereen anders is en verschilt per situatie? De subjectieve ervaring lijkt het enige steekhoudende vertrekpunt. In ‘What Walls Want’ verkent kunstenaar Simon Kentgens de grens tussen bewuste en onbewuste ruimtelijke waarneming daarom vanuit de ervaring van de bezoeker.

Curator / samenstelling: Michel van Dartel (lector Avans, curator V2_)

‘What Walls Want’ maakt onderdeel uit van Kunstenlandschap tijdens het Pinksterweekend op 15 en 16 mei 2016. Kunstenlandschap is een tweedaags evenement in het fraaie landschap tussen Lonneker en Roombeek Cultuurpark. Langs de route en bij de deelnemende instellingen zijn verschillende tentoonstellingen, kunstwerken, installaties en performances te zien.

www.simonkentgens.com
v2.nl
www.centreforartanddesign.nl

Locatie: TETEM kunstruimte, Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL
Enschede
Openingstijden: di t/m zo 11.00-17.00
Toegang: gratis

 
3 maart 2016 - 1 mei 2016

Sellfable City: Circuit Circus

TETEM kunstruimte

3 maart 2016 - 1 mei 2016

Sellfable City: Circuit Circus

TETEM kunstruimte

SellFable City is een levende machine wereld die leeft op de energie van zijn bijzondere inwoners. Als een inktvlek kruipt het langzaam, maar zeker, onze wereld binnen. De bedenker van SellFable City heeft de rol van de Archivaris toebedeeld gekregen: hij verzamelt, onderzoekt en archiveert informatie over deze mysterieuze stad. Het bewijs van zijn bestaan is gevonden en geregistreerd wereldwijd, in de straten van steden als New York, Berlijn en Rotterdam.

In Circuit Circus komt de SellFable City tot leven. Inwoners staan hun levensenergie af zodat de stad kan blijven groeien. Ze leven in en tussen de machines, terwijl ze alles onderhouden en soms zelf worden uitverkoren om onderdeel te worden van de machines. Een grote oplaad carrousel vormt de toegangspoort waarmee je de virtuele wereld van SellFable City binnenstapt met al zijn vreemde wezens. Eenmaal ingeplugd word je onderdeel van het circuit. Het landschap en de geluiden van SellFable City gaan voor je open terwijl de stad zich voedt aan jouw levensenergie. Soundscapes, tekeningen, virtual reality en artefacten in de vorm van verlichte gravures en mysterieuze objecten zoals ‘Machine Bugs’ en ‘Machine Relic Boxes’ nodigen je uit om in het Circuit Circus te dwalen. En misschien, heel misschien je het gevoel te geven als Alice in Wonderland.

Let op: de opening is op zondag 13 maart om 15:00 tegelijk met de nieuwe vrije ruimte tentoonstelling Teach me a new language, onderdeel van de landelijke tekeningenmanifestatie DRAWING FRONT.

SellFable City is het geesteskind van multidisciplinaire kunstenaar Daniël van Nes. De Circuit Circus soundscapes zijn gemaakt in samenwerking met componist en drummer/percussionist Friso van Wijck.

www.sellfable.com

Locatie: TETEM kunstruimte,
Stroinksbleekweg 16,
7523 ZL
Enschede
Openingstijden: di t/m zo 11.00-17.00
Toegang: gratis

www.tetem.nl

10 maart 2016 - 8 mei 2016

Drawing Front: Teach Me a New Language

TETEM kunstruimte

10 maart 2016 - 8 mei 2016

Drawing Front: Teach Me a New Language

TETEM kunstruimte

Kruisdijk/Kuilboer schept in TETEM kunstruimte met ’Teach me a new language’ een intervisueel universum van tekeningen in verschillende talen door diverse kunstenaars. De deelnemende kunstenaars zijn: Steven Baelen, Paul Beumer, Quinta Bies, Marcel van Eeden, Paulien Föllings, Bas Kosters, Henrik Kröner, Femmy Otten, Kars Persoon, Abner Preis, Sebastiaan Schlicher en Charlotte Schleiffert.

De diversiteit in tekenkunst is slechts een van de vele uitgangspunten in de tentoonstelling. Naast een selectie van (inter)nationale kunstenaars, die zowel binnen als buiten de tekenkunst actief zijn, heeft de tentoonstelling een sterke link met de kunstacademie AKI ArtEZ Enschede, waarvan het werk van vier oud-studenten en één docent is opgenomen in de expositie. Binnen de AKI wordt tekenen op alle vlakken sterk aangemoedigd. (Oud)Docenten zoals Arno Kramer, Harry Brusche en Kars Persoon hebben hier veel aan bijgedragen. Ook kunnen veel alumni terugblikken op het eerste jaar, waarbij oud-docent Joep Bertrams studenten liet duizelen door iedere week ondoorgrondelijke titels te verzinnen waarover 20 tekeningen gemaakt dienden te worden. Letterlijke interpretaties werden genadeloos bekritiseerd, want het ging Bertrams erom dat de piepjonge studenten de betekenis van de titels loslieten en een eigen tekentaal ontwikkelden. Daardoor werd een proces van denkend tekenen naar tekenend denken in gang gezet. Of dit voor iedereen geldt en hoe zich dit vertaalt in deze tentoonstelling, is te zien aan de dialoog tussen de verschillende werken van de kunstenaars. Naast werken waarbij tekenen als denkproces wordt toegepast, zijn er onder andere tekeningen te zien die een ver verleden tonen, studies zijn naar licht en werken met een narratief. De deelnemende kunstenaars komen uit verschillende hoeken van de kunst. Die veelzijdigheid samenbrengen is één van de uitgangspunten voor Kruisdijk/Kuilboer om juist deze kunstenaars uit te nodigen.

In het kader van deze tentoonstelling organiseert TETEM i.s.m. de curatoren en AKI ArtEZ Enschede een speciaal lab-event met o.a. lezingen. De datum en meer informatie worden later bekend gemaakt.

Let op: de opening is op zondag 13 maart om 15:00 tegelijk met de nieuwe medialab tentoonstelling Sellfable City waarin o.a. tekeningen met behulp van virtual reality tot leven worden gebracht.

Drawing Centre Diepenheim en 20 kunstenaarsinitiatieven in Nederland presenteren DRAWING FRONT: een landelijke tekeningenmanifestatie voor liefhebbers van hedendaagse tekenkunst.

Kunstvereniging / Drawing Centre Diepenheim heeft het initiatief genomen om het hedendaagse tekenen onder de aandacht te brengen. In de periode van februari t/m juni 2016 presenteren 20 kunstenaarsinitiatieven in Nederland tentoonstellingen waarin het tekenen centraal staat.

Op 16 en 17 april 2016 zal in Diepenheim DRAWING FRONT WEEKEND plaatsvinden, een tekeningenmanifestatie voor liefhebbers van hedendaagse tekenkunst. Het DRAWING FRONT MAGAZINE dat in maart uit zal komen, is niet alleen een reisgids langs alle participanten, maar ook een vurig pleidooi voor meer aandacht voor het tekenen.

Locatie: TETEM kunstruimte,
Stroinksbleekweg 16,
7523 ZL
Enschede
Openingstijden: di t/m zo 11.00-17.00
Toegang: gratis
www.tetem.nl
5 mei 2016 - 19 juni 2016

What Walls Want

TETEM kunstruimte

5 mei 2016 - 19 juni 2016

What Walls Want

TETEM kunstruimte

Muren zijn geen passieve getuigen van wat er zich in ruimten afspeelt, maar spelen er een actieve rol in. Ze scheiden, begrenzen of beschermen mensen; ze laten je omhoogkijken als ze hoog zijn, afstand houden als ze grof gestuukt zijn, of onrustig voelen wanneer ze fel van kleur zijn. Zowel de waarneming van fysieke ruimte als de productie van sociale ruimte zijn het resultaat van dynamische interactie tussen mens en muur. De tentoonstelling ‘What Walls Want’ van Simon Kentgens toont dat de muur je daarbij altijd, bewust of onbewust, laat weten wat hij wil.

Deze ‘eigen wil’ van de muur wordt in de filosofie ook wel material agency genoemd; waarmee wordt aangeduid dat ook niet-levende dingen een bepaalde mate van causaliteit in de wereld hebben. Mensen zijn eigenlijk continu in interactie met zulke ‘koppige’ materiële dingen, maar zijn zich daar maar zelden van bewust. Wanneer je bijvoorbeeld een lege ruimte inloopt heb je het gevoel dat je zelf bepaalt waar je gaat staan; toch spelen de muren die de ruimte vormgeven daar een sterk sturende rol in. Ontwerpers maken daar dan ook handig gebruik van; zij zetten materialen vaak juist in omdat ze een bepaald gebruik of gedrag afdwingen. Het omgekeerde is ook waar. Zo zijn de muren van een kunstruimte niet voor niets meestal puur wit en extreem vlak, want zo behouden zij de aandacht op het werk dat eraan hangt. Menselijk gedrag in een ruimte is geen gevolg van de wil van de mens òf van de agency van de muur, maar van de dynamische interactie tussen beiden: Hoe intiemer een gesprek bijvoorbeeld, hoe dichter de gesprekpartners zich richting een muur zullen begeven; maar hoe dichter zij de muur naderen, hoe meer intiem het gesprek van aard zal worden. Het gedrag in de ruimte is de uitkomst van een oorzakelijke ‘dans’ tussen de wil van de mens en de agency van de muur.

Dat ons handelen voortkomt uit zulke dynamische interactie met onze fysieke omgeving valt meestal alleen maar op wanneer deze ‘dans’ tussen mens en materie verstoord wordt. Daarbij zijn we zo ingesteld op dat onze omgeving reageert zoals we gewend zijn, dat subtiele verstoringen in die interactie ons vaak niet eens opvallen. Ten eerste zijn onze zintuigen beperkt in de mate van verandering die we kunnen waarnemen, maar ook onze aandacht speelt een grote rol. Ruimtelijke veranderingen vallen ons bijvoorbeeld pas op wanneer ze plotsklaps plaatsvinden, ze relatief groot zijn, of we onze aandacht er specifiek op vestigen. De grens tussen het wèl of níet waarnemen van veranderingen is dan ook voor iedereen anders en verschilt per situatie. Vlak onder die grens blijft de waarneming van verandering onbewust; net erboven realiseer je je vaak ineens wat er gebeurt. Daartussenin ligt een schemergebied, waarin veranderingen soms lichamelijk worden aangevoeld maar niet bewust geregistreerd. Op die grens tussen het bewuste en onbewuste voelen we vaak dat er iets aan de hand is maar kunnen we niet duiden wat, of twijfelen we over òf iets wel echt gebeurt. Wat er op die perceptuele grens precies plaatsvindt is al eeuwenlang voer voor filosofen. Maar hoe bestudeer je een grens die voor iedereen anders is en verschilt per situatie? De subjectieve ervaring lijkt het enige steekhoudende vertrekpunt. In ‘What Walls Want’ verkent kunstenaar Simon Kentgens de grens tussen bewuste en onbewuste ruimtelijke waarneming daarom vanuit de ervaring van de bezoeker.

Curator / samenstelling: Michel van Dartel (lector Avans, curator V2_)

‘What Walls Want’ maakt onderdeel uit van Kunstenlandschap tijdens het Pinksterweekend op 15 en 16 mei 2016. Kunstenlandschap is een tweedaags evenement in het fraaie landschap tussen Lonneker en Roombeek Cultuurpark. Langs de route en bij de deelnemende instellingen zijn verschillende tentoonstellingen, kunstwerken, installaties en performances te zien.

www.simonkentgens.com
v2.nl
www.centreforartanddesign.nl

Locatie: TETEM kunstruimte, Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL
Enschede
Openingstijden: di t/m zo 11.00-17.00
Toegang: gratis